IRENE SCHEPENS

Logopedie - Aalter

Molenstraat 22 , 9880 Aalter

0477 68 30 86

ireneschepens@hotmail.com

RIZIV: 6-02566-95-801

Over Irene

Irene Schepens

Opleiding

Bachelor in de logopedie (Arteveldehogeschool Gent)

Specialisaties

Leerproblemen – Leerstoornissen

  • Leerprobleem: een achterstand op vlak van lezen, schrijven, rekenen, … die vaak met extra ondersteuning en bijsturing verholpen kan worden.
  • Leerstoornis: een leerstoornis is vaker persistent (bv. dyslexie, dyscalculie, dysorthografie).

Taalontwikkelingsstoornissen

  • Problemen met taalbegrip en/of taalproductie.

Articulatiestoornissen

  • Het niet of verkeerd uitspreken van één of meerdere klanken t.g.v. een functionele of organische oorzaak.

Fonologische stoornissen

  • Het niet gebruiken van bepaalde klanken in woorden of woorden op een ongewone wijze vereenvoudigen door het toepassen van fonologische processen.
Huisbezoeken regio Aalter.

Info of vragen over logopedie?
Contacteer Irene op ireneschepens@hotmail.com of bel 0477 68 30 86.